» معرفی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرّحمن الرّحیم
« وَلتَکُن مِنکُم أمَهٌ یَدعُونَ إلَی الخَیرِ وَ یَامُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَأولَئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ» «آل عمران/۱۰۴»
قال الامام علی(علیه السلام) :
«وَماأَعمالٌ البٍرًکٌلٌهاوًالجًهادٌفی سًبیل الله عِندً الأمرِبِالمًعروف والنًهی عًن المٌنکر؛ إلّاکَنَفثَه فی بَحر لُجی»
« وتمام کارهای نیکووجهاد درراه خدا؛برابرامربه معروف و نهی از منکرچون قطره ای بردریای مواج وپهناوراست»«نهج البلاغه،حکمت۳۷۴»
حضرت امام خمینی(ره) :
«امربه معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را می خواهد اصلاح کند»
امام خامنه ای (مدظله العالی):
“لشگرجوانان مؤمن وانقلابی باید واردمیدان مطالبه ی دائم وهوشیارانه ی آرمان هاوکمک به تحقق اهداف انقلاب شودودرمقابل تخریب افکارعمومی وفضاهای نخبگانی ومدیریتی ،سدایجادکند”

 

 

Image result for بنرمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

 

موضوع:معرفی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر


سلام علیکم
با احترام به استحضار میرساند:
۱-سابقه
بااستعانت ازخداوندمتعال وتحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)ودرلبیک گویی به ندای ولی امرمسلمین که می فرمایند:”باید همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آنهاست ،لذا، بایستی توانایی مقابله بافرهنگ کفرآمیزغرب راداشته باشیم و مواظب باشیم دچار سطحی گری و ظاهرگرایی نشویم ومعنای مهم امر به معروف و نهی از منکر را به مسائل زیر نصاب اهمیت منحصر نکنیم” وبانگرش به اینکه بالاترین معروف ایجاد نظام اسلامی وحفظ نظام اسلامی است، مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکربه اهتمام سربازان ولایت بعنوان مجموعه ی خود جوش ومردم نهاد ، نسبت به ایجاد یک شبکه گسترده و متحد از نیروهای مردمی ودلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی بمنظوراحیای فرهنگ گفتن ونترسیدن واحیای فرهنگ مطالبه گری و”نظارت عمومی”وپیگیری اجرای اصل هشتم قانون اساسی(همگانی نمودن امر به معروف ونهی ازمنکر،درسه حوزه”مردم به مردم”-“مردم به دولت”(حاکمیت)و”دولت به مردم”) برای حفظ نظام وتقویت انقلاب اسلامی وارزشهای حاکم برآن ورسیدن به جامعه ی اسلامی ایجاد گردیده واساسنامه آن به شماره ۸۳/ ۱۰۶۶۶۷مورخ۱۶/۹/۹۲دروزارت کشور به تصویب رسیده و دارای ثبت شماره ۳۵۵۱۶ می باشد که درروزنامه رسمی شماره۲۰۳۸۹مورخ۱۲/۱۲/۹۳درج گردیده ودارای مجوزفعالیت درسطح ملی است. برابرتفاهم نامه شماره ۱۹۶۵/۳ مورخ ِ۱ /۵/ ۱۳۹۳ تحت حمایت همه جانبه ی ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کل کشور قراردارد و همچنین نظرحوزه ی نمایندگی محترم ولی فقیه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ نسبت به مجمع رهروان امر به معروف و نهی ازمنکر و نحوه ی همکاری و تعامل با بسیج مستضعفین و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی نامه های جداگانه ای به رده های تابعه ابلاغ گردیده است.
۲-هدف
باعنایت به اینکه امربه معروف ونهی ازمنکردرواقع به نوعی زیربنای همه ی حرکات اجتماعی اسلام است که«بِهاتٌقام الفَرائض و اینکه همه ی مؤمنان درهر نقطه ای از عالم که هستند؛ موظفندجامعه را به سمت نیکی؛ به سمت معروف و به سمت همه ی کارهای نیکوحرکت دهندوازبدی هاوازپستی هاوازپلشتی هادوربدارندوبا نگرش به اینکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند :
الف-“شارع مقدّس برحکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی درجامعه بشود حکومت اسلامی موظّف است درمقابل حرام بایستد،درمقابل گناه بایستد آن کاری که درملأانجام میگیرد ،درخیابان انجام میگیرد،یک کارعمومی است،یک کاراجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛این[خطا] برای حکومتی که به نام اسلام برسرِکار آمده است تکلیف ایجاد میکند.
حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشور انجام بگیرد.
حالا یک نفریک غلطی برای خودش می کند، [به]کنار،آن بین خودش و خدا است؛ امّا آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی – مثل حکومت امیرالمؤمنین ، مثل حکومت پیغمبر-وظیفه دارد در مقابل آن بایستد .
ب-“لشگرجوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه ی دائم و هوشیارانه ی آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شودودرمقابل تخریب افکارعمومی وفضاهای نخبگانی ومدیریتی ،سدایجادکند.”
بر این اساس ، مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرباراهبردهای زیرتشکیل گردیده است
۱-۲) امر به معروف و نهی ازمنکر”مردم به مردم”:
طبق منشورمجمع، قبل ازورود به این حوزه و سایرحوزه های دیگر، موارد مرتبط،به شرح ذیل به اعضاءآموزش داده می شود
الف)همان طوری که درعملکردشخصی خود باید تقوای الهی راپیشه کنند ؛درتعاملات اجتماعی و در مواجهه ی بامردم نیزموظفند مراقب اعمال ورفتاراسلامی خویش باشند
ب)تعیین نقش یک عضو مجمع، نیازمند شناسایی وظایف و مسئولیت های دینی اوست که بتواند با تحصیل آن به ایفای بهینه ی نقش خویش بپردازدوبادریافت اطلاعات وآموزش های لازم،درسطح قابل قبولی ازخودشناسی ،پاسخ به شبهات وانجام تکالیف دینی وبرخورد با منکرات وگسترش معروف ها، قرارگیرد.
ج)درحوزه مسائل اجتماعی،اعضائ ،وظایف وتکالیفی دارند”تا درچارچوب این مقررات به تعامل بادیگران در جامعه بپردازندرعایت این مقررات وظیفه ی آحاداعضاءمی باشد؛اگراین وظایف اجتماعی رعایت نشود،خصوصا در جامعه ی فعلی ما ، آن رفتاررا نه اینکه به حساب شخصی فرد ؛بلکه به حساب یک نماینده از قشر حزب الهی تلقی می کنند ؛ همانگونه که امام صادق علیه السلام می فرمایند:«یا مًعشًرالشیعه إنًکم قًدنًسبتٌم الیناکونوا لنا زًینا ولا تکونوا علینا شینا»
«زینت وآبروی ما باشید؛نه باعث شرمندگی ما»
لذا؛بایدالگو و نماینده زیبایی از امت حزب الله بوده ومراقب رفتارمان درجامعه باشیم.همان طورکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) می فرمایند:مؤمنان دردوستیشان؛ رحمشان؛ مهرورزیشان به یکدیگر همانند یک پیکر عمل می کنند ؛هنگامی که عضوی ازآن به درد آیددیگر اعضاء دربی خوابی و تب با او هم ناله اند.
د)بعدازآموزش وکسب مهارت های لازم ؛ابتدا از خود شروع می کنند ؛ سپس از محیط خانواده تا سطح جامعه؛آنجایی که لازم باشد(مانند نماز خواندن؛روزه گرفتن؛ خمس دادن و….) بدون احساس وابستگی به مجمع و بدون اینکه از جایی دستور بگیرند به صورت “آتش به اختیار”برابرتکلیف شرعی وسیاسی خودابتدا به اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکروسپس درموردمصداقهای منکرومعروف؛ اطلاع رسانی می نمایندکه این خودازیک طرف مقدمه ای است برای همگانی نمودن فریضه ی بزرگ الهی درجامعه واحیای فرهنگ گفتن و نترسیدن و از سوی دیگر؛کسب آمادگی برای ورود به مرحله ی بسیار مهم ، امربه معروف و نهی ازمنکر”مردم به دولت”(حاکمیت)می باشد.
ه)اما باکمال تاسف،باوجودتوانمندی های فراوان درنظام مقدس جمهوری اسلامی ازقبیل داشتن قانون امربه معروف ونهی ازمنکرمصوب مجلس شورای اسلامی وسایرقوانین مرتبط وهمچنین وجودائمه ی محترم جمعه ؛ قوه قضائیه ؛ نیروی انتظامی،بسیج ؛صداو سیما ؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛حوزه های علمیه ودانشگاه ها….هنوز زمینه ی اجرایی شدن این فریضه بزرگ الهی رادرجامعه بوجود نیاورده اند
۱-۱-۲) آگاهی بخشی درمورداهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر
مادرباره ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بالاترین”معروف”وبالاترین امانت و”خون بهای پاکترین انسان های تاریخ است “بامردم صحبت می کنیم
ما از رهبر بزرگوارمان یاد گرفته ایم که چگونه از این امانت الهی پاسداری نماییم ، لذا ، بر این اساس و با این منطق به دنبال اجرای فریضه ی الهی امر به معروف ونهی از منکر در جامعه هستیم.
” در اولین گام از قرآن می گوییم”
وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ (۲۵- انفال)
وبترسید(وحفظ کنیدخودرا) ازفتنه‌اى که تنهادامنگیر ستمگران شما نمى‌شود، (بلکه همه را فرا خواهد گرفت، چرا که دیگران نیز در مقابل ستمگران سکوت کردند) و بدانید که خداوند سخت کیفر است
سکوت و ترک امر به معروف و نهى از منکر، باعث فتنه و فراگیرشدن عذاب است
درروایتی پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند:«خداوندهرگز تمام مردم رابه خاطرگناه بعضى ازآنان مجازات نمى‌کند، مگر زمانى که منکرات درمیان آنان آشکارگرددودیگران در حالى که توان انکار و برخورد با آن را داشته باشند، سکوت کنند که اگر چنین شد خداوند همه‌ى آنان (خاصّ و عام) را عذاب مى‌کند.
چنانکه حضرت على علیه السلام فرمودند: «اگرگناهى پنهانى انجام گیرد،خداوند عموم مردم را عذاب نمى‌کند، امّا اگر گروهى منکراتى را آشکارا انجام دهند و مردم آنان را سرزنش نکنند، هر دو گروه مستوجب عقوبت مى‌شوند
پس چرا مردم و ومسئولین از آیه
وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ (۲۵- انفال ) ، نمی ترسند؟!!!
آیا درکشور حرام الهی صورت نمی گیرد ؟! آیا این گناهان مانع از ظهور نمیشود ؟! مگر ما به نام اسلام سر کار نیامده ایم ؟
سوال :پس چرا مسئولین در قبال بیانات ۱۷/۱۲/۱۳۹۶معظم له سکوت کرده اند؟
پاسخ : به دلیل اینکه درواگذاری مسئولیت ها کوتاهی شده است.
انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً «۵۸»هماناخداوندفرمانتان مى‌دهدکه امانتها را به صاحبانش بدهید و هرگاه میان مردم داورى کردید، به عدل حکم کنید. چه نیک است آنچه که خداوند شما را بدان پند مى‌دهد. بى‌گمان خداوند شنواى بیناست
***امام علی علیه السلام:
مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْکَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْفَاسِقِین
کسى کـه نـهى ازمنـکرکـند بینى فاسقان وگنهکاران را به خاک مالیده است (و آنها را خوار و خفیف گردانده است)
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳۳۲ ، ح ۷۶۴۴
***امام صادق علیه السلام:
در مورد نجات یافتگان در آیه شریفه(سوره مبارکه اعراف آیه۱۶۵)مى فرمایند: آنها کسانى بودند که از کارهاى نیک پیروى مى کردند و مردم را نیز به آن امر مى نمودند.
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۸ ، ص ۱۵۸ ، ح۱۵۱
***امام محمد باقرعلیه السلام می فرمایند:
إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ و تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ
امربه معروف و نهى ازمنکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگى است که دیگر #فرایض_به_واسطه_آن_برپامیشود(بها تقام الفرائض)راه ‏ها امن مى‏ گردد و درآمد ها حلال مى‏ شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمى‏ گردد، زمین آباد مى‏ شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مى‏ شود و کارها سامان مى‏ پذیرد
کافى(ط-الاسلامیه) ج۵، ص۵۶، ح۱ و وسایل الشیعه ج ۱۶ ، ص ۱۱۹ ،
امام علی علیه السلام: ***
تِسْعَهُ أَشْیَاءَ قَبِیحَهٌ وَ هِیَ مِنْ تِسْعَهِ أَنْفُسٍ أَقْبَحُ مِنْهَا مِنْ غَیْرِهِمْ ضِیقُ الذَّرْعِ مِنَ الْمُلُوکِ وَ الْبُخْلُ مِنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ سُرْعَهُ الْغَضَبِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الصِّبَا مِنَ الْکُهُولِ وَ الْقَطِیعَهُ مِنَ الرُّءُوسِ وَ الْکَذِبُ مِنَ الْقُضَاهِ وَ الزَّمَانَهُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الطَّیْشُ مِنْ ذَوِی السُّلْطَان‏
نُه چیز زشت است، اما از نه گروه زشت‏تر:
درماندگى و ناتوانى از دولتمردان ، بخل از ثروتمندان ، زود خشمى از دانشمندان ؛حرکات بچگانه از میانسالان ؛جدایى حاکمان از مردم ؛دروغ از قاضیان؛ بیمارى کهنه از پزشکان ؛بدزبانى از زنان ؛سختگیرى و ستمگرى از سلاطین.
دعائم الإسلام ج ۱، ص ۸۳
***بعضی از معیارهای کارگزاران جامعه اسلامی از نظر قرآن و احادیث:
تعهد و تخصص ؛ساده زیستی ؛سعه صدر ؛حسن معاشرت ؛عدالت و ظلم ستیزی؛ امانت داری ؛قاطعیت وشجاعت.
***امام على علیه‏ السلام:
خَیرُ المُلوکِ مَن اَماتَ الجَورَ وَ اَحیَى العَدلَ؛
بهترین فرمانروا کسى است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم ج۳، ص ۴۳۱، ح۵۰۰۵
***رسول الله صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله و سلم:
إِذَا لَمْ یَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ یَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَمْ یَتَّبِعُوا الْأَخْیَارَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُمْ فَیَدْعُوا خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منکر نکنند، و از نیکان خاندان من پیروى ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نیکانشان دعا کنند امّا دعایشان مستجاب نشود
کافی(ط – الاسلامیه) ج ۲ ، ص ۳۷۴ {شبیه این حدیث در امالى(صدوق) ص۳۰۸
***الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُور(ِ ۴۱حج) (آنان که خدا را یاری می‌کنند) آنهایی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و (از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسند چون می‌دانند که) عاقبت کارها به دست خداست.
امام صادق علیه السلام ***:
اِنَّ مِن اَعظَمِ النّاسِ حَسرَهً یَومَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ اِلَى غَیرِه؛
پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.
وسائل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۹۵ – کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲ ،ص۳۰۰
امام صادق علیه السلام ***:
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- “قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً ” کَیْفَ نَقِی أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ {بِما یُحِبُّ اللّه } وَ تَنْهَوْنَهُم ْ{عَمّا یَکرَهُ اللّه}
خداوند می فرمایند : «خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ کنید»
گفتند: چگونه خانواده مان را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ فرمودند: {به آنچه خدا دوست دارد} امرشان کنید
و {از آنچه خدا نمى پسندد} نهی شان نمائید.
کافی(ط-الاسلامیه) ج۵ ص ۶۲
امام علی علیه السلام می‌فرمایند::***
عَلَى الْإِمَامِ أَنْ‏ یُعَلِّمَ‏ أَهْلَ‏ وَلَایَتِهِ‏ حُدُودَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ.
امام و حاکم اسلامی موظف است معارف اسلامی و ایمانی را به افراد تحت حکومتش آموزش دهد.
غرر الحکم و درر الکلم، ص ۴۵۳
***وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ (۲۵- انفال
و بترسید (و حفظ کنید خود را) از فتنه‌اى که تنها دامنگیر ستمگران شما نمى‌شود، (بلکه همه را فرا خواهد گرفت، چرا که دیگران نیز در مقابل ستمگران سکوت کردند) و بدانید که خداوند سخت کیفر است.»
سکوت و ترک امر به معروف و نهى از منکر، باعث فتنه و فراگیرشدن عذاب است،
چنانکه پیامبر فرمودند: «خداوند هرگز تمام مردم را به خاطر گناه بعضى از آنان مجازات نمى‌کند، مگر زمانى که منکرات در میان آنان آشکار گردد و دیگران در حالى که توان انکار و برخورد با آن را داشته باشند، سکوت کنند که اگر چنین شد، خداوند همه‌ى آنان (خاصّ و عام) را عذاب مى‌کند
*** حضرت على علیه السلام فرمودند: «اگر گناهى پنهانى انجام گیرد، خداوند عموم مردم را عذاب نمى‌کند، امّا اگر گروهى منکراتى را آشکارا انجام دهند و مردم آنان را سرزنش نکنند، هر دو گروه مستوجب عقوبت مى‌شوند».
امیرالمؤمنین علیه السلام: ***
کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند،خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خواری دنیا را به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا بزرگترین خیانت!#خیانت به ملت،و رسواترین دغلکاری و دغلبازی با امامان است
نهج البلاغه،نامه ۲۶،ص۵۰۸
۲-۱-۲)آگاهی بخشی وشناخت مصادیق امربه معروف ونهی ازمنکر
در ادامه ی اطلاع رسانی ، به مردم می گوییم : کلید خوشبختى جامعه، بر سر کار بودن افراد لایق ورفتار عادلانه است و منشأ نابسامانى‌هاى اجتماعى، ریاست نااهلان وقضاوت‌هاى ظالمانه است. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: «من تقدّم على قوم و هو یرى فیهم من هو افضل، فقد خان اللّه و رسوله والمؤمنین» هر کس خود را در جامعه بر دیگران مقدّم بدارد و پیشوا شود در حالى که بداند افراد لایق‌تر از او هستند، قطعاً او به خدا و پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است.
ما به مردم می گوییم که : در همه ی زمان ها ، افرادِ بی تفاوت نسبت به مفاسد اجتماعی ، محکوم و مورد انتقادند و علت
سقوط امّت های پیشین ، بی تفاوتی وترک نهی از منکر بوده است.
ما به مردم می گوییم که موانع ظهورچه کسانی هستند! بعنوان مثال :
۱ _ آنهایی که در جلو گیری از حرام علنی ،در صنعت حمل ونقل کشور ناتوانند !
۲ _ آنهایی که در حفظ منابع طبیعی و جنگل ها وحفظ منابع آب کشور عاجزند.
۳ _ آنها یی که تدابیر امام ورهبری را در صنعت نفت وگاز ومعادن ومنابع زیر زمینی کشور نادیده میگیرند
۴ _ آنهایی که خود رامتولی فرهنگ میدانند ،امّا ضد فرهنگ عمل میکنند
۵ _ آنهایی که در اقتصاد وتولید به تدابیر نائب برحق امام زمان علیه السلام عمل نمیکنند ودر حرام های علنی ناشی از بیکاری جوانان ورکود اقتصادی وبی عدالتی ناشی از آن ومشکلات معیشتی مردم، سهیمند
۶ _ آنهایی که مروّج اشرافی گری وخوش گذرانی و مانع اصلاح الگوی مصرف واصلاح نظام اداری کشور هستند
۷ _ آنهایی که قانون وضع میکنند، امّا بر اجرای آن نظارت ندارند .
۸ _ آنهایی که متولی اصلاح نظام آموزشی مدارس ودانشگاه ها هستند ، امّا در این رابطه کوتاهی وخون به دل رهبری می کنند
۹ _ آنهایی که نسبت به اجرای سیاست های کلی خانواده ، ابلاغی از سوی رهبری ، بی اعتقادند و به دنبال اجرای الگوهای شکست خورده ی غرب هستند .
۱۰ _آنهایی که به دنبال گسترش اختلاف ودوقطبی کردن جامعه و قبیله گرایی هستند
۱۱- آنهایی که اصلاح امور انتخابات را ضد منافع شخصی وگروهی خویش دانسته ومانع اجرای سیاست های کلی انتخابات شده اند.
۱۲ _ آنهایی که اینگونه موردخطاب رهبری هستند : حرف های بنده موعظه نیست ! لازم الاطاعه است ! اگر اطاعت نکنید مجازات قانونی ندارد ،امّا مجازات سختری دارد و آن قضاوت تاریخ است ؟!
ما به مردم میگوییم که : چه کسانی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون ، با گسترش وهمگانی شدن امربه معروف ونهی از منکر مخالفند؟! وعلنی میگویند: به دنبال حکومتی مشابه ترکیه هستند !که مردم مخیرند، عریان بگردندو یا محجبه باشند ! می توانند مشروب هم بخورند.این ها ،همان نادان هایی هستندکه در ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ توسط رهبر معظم انقلاب” رسوا “شدند !که معظم له فرمودند: در بین این ها،ازخواص هم هست ، روز نامه نگار ومعمّم وآخوندهم در بین اینها هست.
به مردم میگوییم که :این مدعیان بی عمل چه بر سر انقلاب آورده اند و ما خواب بوده ایم.به عنوان مثال:
در بند ۵ سیاست های کلی خانواده که در ۱۳/شهریور/ ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده چنین آمده است:
به کارگیری یکپارچه ظرفیت ‌های آموزشی ، تربیتی ورسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی
در این رابطه سئوالات فراوانی مطرح می باشد که می بایستی به آنها پاسخ داده شود:
این فرمان به رئیس جمهور – به رئیس مجلس – به رئیس قوه قضائیه و به رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است.
آیادراین رابطه،رئیس جمهوربه عنوان مقام اجرایی کشور،وبقیه ی آقایان نسبت به سهمی که دراجراداشته اند،مراکز آموزشی وتربیتی ورسانه ای کشور را برای تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بسیج کرده اند.وظیفه ی ما چیست؟
پاسخ : حد اقل وظیفه ی ما این است که بدون هیچگونه پیش داوری ، از صداوسیمابخواهیم تا ابعاد این قضیه ی مهم وسایرمسائل مشابه درکشوررا برای مردم شریف ایران ، به صورت شفاف بیان نموده و اثرات مثبت ومنفی اقدامات را برای مردم تحلیل نمایند
به مردم می گوییم که :مهمترین وعملی ترین راه جلوگیری از حرام علنی در جامعه بسترسازی وهمگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکرمی باشدتامردم جرات کننداولا به یکدیگروثانیا به مسئولین امربه معروف ونهی ازمنکرنمایند
به مردم میگوییم برای مبارزه با مفاسد اجتماعی،مسئولین می بایستی به شیوه های دفاع مقدس عمل نمایند؛یعنی همانگونه که:
الف-به مردم اعتماد کردند
ب-مردم را آموزش دادند
ج-ازرزمندگان وخانواده های آنان حمایت کردند ، لذا:

۱-رویش ها آغازگردید
۲-انسان ها الهی شدند
۳-فرماندهانی الگو وپیشتازپیداشدندکه به دلیل خلوصشان جهادی عمل می کردند
۴-این ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی معتقدبودند؛ روحیه اشرافی گری ودنیا طلبی نداشتند
۵-به توان نیروهای خودی وبه هدفشان ایمان داشتند وازخدا می ترسیدند
۶-به غیر از حزب خدا؛ به جناح دیگری وابسته نبودند
۷-مشاور امین انتخاب می کردند
۸-ملاک انتخاب وانتصاب آنان کاردانی وتخصص همراه با تقوا بود
۹-این هامتکبر وجاه طلب نبودندودرقبول پست ومقام سبقت نمی گرفتند
۱۰-اگرتوان انجام کاری را نداشتند آن مسئولیت راقبول نمی کردند
۱۱-اطرافیانشان آلوده ونفوذی نبودند
۱۲-ازپارتی ورانت استفاده نمی کردند، توکل آنان به خدا بود
۱۳-…..، لذا ،اگرچنین انسان هایی امروز در مصدر امور بودندسیاست های کلی نظام ، اجرایی می گردیدوما شاهد عدالت اقتصادی-عدالت قضایی وعدالت اجتماعی در جامعه بودیم
سوال:آیا گمان می کنید در زمان ما دسترسی به چنین انسان هایی یک رؤیا است؟
پاسخ :خیر؛چنانچه سیاست های کلی انتخابات؛ ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب ؛توسط مسئولین اجرایی شود رسیدن به چنین افرادی؛رؤیا نیست ؛بلکه امکان پذیراست وآنگاه بسترامربه معروف ونهی ازمنکردرجامعه فراهم می گردد واصلاح امورکه زمینه سازتشکیل دولت اسلامی وجامعه اسلامی است راشاهد خواهیم بود
به مردم می گوییم:مانیروهای فرهنگی خودجوش وآتش به اختیارهستیم .مافدائیان راه امام حسین علیه السلام وگوش به فرمان رهبرمعظم انقلابیم.جناحی عمل نمی کنیم ؛ لذا،به همین دلیل به دنبال همگانی کردن امربه معروف ونهی ازمنکرهستیم.مسئولین را تضعیف نمی کنیم ؛اما از قول هایی که به مردم داده اند و از انجام وظیفه ای که به خاطر آن مسئولیت گرفته اند مطالبه گری می کنیم .حتی اگربعد از دوران مسئولیتشان باشد.به عنوان مثال :
به دنبال آن هستیم که مسئولین سیاست های کلی نظام در انتخابات را اجرایی نمایندتا ان شاءالله شاهد انتخاب مدیرانی در شأن وهم طراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم .مدیرانی که از خدا بترسندوبه آخرت ایمان داشته باشند
نتیجه این که :
۱-نمونه های فراوان ومشابهی ازمواردذکرشده، تاکنون احصاء گردیده است که ازطریق پیش گفته ،به مردم اطلاع رسانی می گردد
۲- آنچه در این بخش آمده؛درحقیقت شیوه ی رسیدن به امربه معروف ونهی ازمنکر مردم به مردم می باشد .یعنی مردم را تشویق می کنیم که ازمسئولین بخواهند تا بسترامربه معروف ونهی ازمنکر را فراهم نمایندوبه روش زمان دفاع مقدس با بکارگیری وکمک مردم کلیه ی معظلات ومشکلات ومفاسد موجود درجامعه را ریشه کن نمایند.
۲-۲)امربه معروف ونهی ازمنکر”مردم به دولت “(حاکمیت):
***یادمان باشدکه مقام معظم رهبری درتاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ فرمودند:
“برای یک کشور بدترین موقعیّت این است که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند؛ اگر ترسیدند، در واقع در را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرّض او باز کرده‌اند
کار را با عقل و با منطق و با حکمت باید انجام داد، در این تردیدی نیست، امّا با شجاعت باید انجام داد؛ با ترسیدن، با دلهره، با تحت تأثیر تشر و بداخلاقی و اخم و گرهِ ابروان قدرتمندان صاحب قدرت در دنیا قرار گرفتن، تحت تأثیر اینها واقع شدن، اوّل بدبختی است
خب کسی میخواهد بترسد، بترسد امّا از طرف مردم نترسد؛ به حساب مردم نترسد. ملّت ایستاده‌اند
اگر ملّت ایستاده نبود، از سال ۱۳۵۷ تا امروز که حدود چهل سال دارد میگذرد و انواع و اقسام توطئه‌ها علیه ما به کار گرفته شده است و پول خرج شده و سلاح تولید شده و تهدید و سیاست و مانند اینها؛ اگر بنا بود که جمهوری اسلامی از اینها ملاحظه میکرد، میترسید، عقب‌نشینی میکرد، باید اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.
دشمن -چه آمریکا و چه بزرگ‌تر از آمریکا- در مقابل نظامی که با مردم خود متّصل است، مردم خود و ملّت خود را دوست میدارد و ملّتش او را دوست میدارند، در مقابل یک چنین نظامی و یک ‌چنین مردمی که در مقابل دشمن مقاومند، هیچ غلطی نمیتواند بکند
***یادمان باشد که مقام معظم رهبری درتارخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶فرمودند:این منطقی که میگوید «آقا شما اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند»(منظور حجاب است)، خب در مورد شراب‌فروشی هم هست؛ شراب را هم آزاد کنیم در کشور، هر کسی خودش دلش میخواهد بخورد، هر کس نمیخواهد نخورد! این حرف شد؟ در مورد همه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود دارد؛ این حرف شد؟ شارع مقدّس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسلامی موظّف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد.
***یادمان باشد که مقام معظم رهبری درتاریخ ۷/۳/۱۳۹۷فرمودند:
در مجموعه‌ی انقلاب، از اوّلِ انقلاب یک تفکّر غلطی وجود داشت و آن این بود که انقلاب، تا وقتِ تشکیل نظام است؛ وقتی‌که نظام تشکیل شد و نهادها و مقرّرات و دیوان‌سالاری و مانند اینها مستقر شد، دیگر انقلاب برود دنبال کارش؛ دیگر کاری با انقلاب نداریم؛ انقلاب را هم معنا میکنند به تنش و دعوا و سروصدا و کارهای غیر قانونی و از این حرفها
یک چنین تفکّری مال امروز نیست و از روز اوّل پیروزی انقلاب یک چنین تفکّری وجود داشت؛ این تفکّر، غلط است.بنابراین انقلاب تمام نمیشود، انقلاب استمرار دارد، انقلاب ادامه دارد، انقلاب متوقّف نمیشود


یک صیرورتی وجود دارد؛ صیرورت یعنی شدن، شدنِ دائم، تحوّل دائمی؛ در مسیر انقلاب یک صیرورت دائمی‌ای وجود دارد که این صیرورت دائمی، بتدریج آن آرزوهای بزرگ را، آن ارزشهای والا را، آن آرمانها را در جامعه تحقّق میبخشد
***یادمان باشد که مقام معظم رهبری درتاریخ ۷/۳/۱۳۹۷فرمودند:
: آنچه من بر آن تأکید میکنم، این است که ما امروز در جامعه‌مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کار کنیم، مدام مطالبه کنیم این مطالبه‌گری خیلی چیز خوبی است. مطالبه‌گریِ آرمانها از آن چیزهایی است که از آن نباید دست برداشت.اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکارعمومی از سوی ضدّ انقلاب با این مطالبه‌گری‌ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد
یادآوری آرمانها، مطرح کردن آرمانها، خواستن آرمانها‌، طلبکاری نسبت به تحقّق این آرمانها یک سدّی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی -که متأسّفانه روی فضاهای نخبگانی هم دارند کار میکنند- و فضاهای مدیریّتی؛ که در مواردی هم متأسّفانه بی‌تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقلابی لازم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمانها.
***ویادمان باشدامام-خمینی(ره) : فرمودند :مسئولان جمهوری اسلامی اگر بفکر ایجاد حکومت جهانی حضرت حجت نباشند، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنند. (درصحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ ) وامام خامنه ای درتاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۵فرمودند :حرف های بنده موعظه نیست ! لازم الاطاعه است اگراطاعت نکنید مجازات قانونی ندارد ،امّا مجازات سختری دارد و آن قضاوت تاریخ است
درماده ۸قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان ازمنکر مصوب ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی چنین آمده است:
مردم ازحق دعوت به خیر؛نصیحت وارشاد درموردعملکرد دولت برخوردارند ودر چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات ؛مسئولان؛ مدیران وکارکنان تمامی اجزای حاکمیت وقوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها؛سازمان ها؛ مؤسسات ؛ شرکت های دولتی ؛مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ؛نهادهای انقلاب اسلامی ،نیروهای مسلح وکلیه دستگاه هایی که مشمول قوانین ومقررات عمومی نسبت به آنهاa مستلزم ذکر یاتصریح نام است ؛امربه معروف ونهی ازمنکر کنند
باعنایت به موانع موجود ؛درحال حاضر؛پررنگترین ؛کم هزینه ترین ومؤثرترین اقدام ؛ امربه معروف ونهی ازمنکر”مردم به دولت ” (حاکمیت)می باشدکه در این حوزه دو موضوع مهم؛ مورد مطالبه گری قرارگرفته است :
اول- سیره ؛منش؛رفتارواخلاق مسئولین:
با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی درکشورمان انتظاراتی در افکار جامعه ی مسلمان ایران ایجاد شد؛ آنان توقع داشتند که مسئولین پس ازانقلاب ؛افرادی با تقواوبه دور ازخواسته ومنفعت طلبی های شخصی باشندو ازموقعیت حکومت تنهابرای خدمت به مردم استفاده نمایند؛لذا؛ آنچه در این زمینه مورد مطالبه گری است بیشتر اوامر و نصایح مقام معظم رهبری به مسئولین است که نمونه هایی ازآن بشرح زیربیان می گردد:
….«تلک الدّارالأخره نجعلها للّذین لایریدون علوّا فی الأرض ولافسادا»…… سلطه‌جویی، آفتی است که قدرتمداران عالم را همیشه تهدیدکرده و بسیاری را لغزانده است.ماکه قویترازآنها نیستیم؛ باید مواظب ومراقب باشیم تا نلغزیم. ازامیرالمؤمنین:علیه ‌الصّلاه و السّلام نقل شده است که فرمود : «نزلت هذه الأیه فی اهل العدل و التّواضع من الولاه و اهل القدره من النّاس»؛ این آیه اصلاً برای قدرتمندان، ولات و مسؤولان است؛ از رؤسای سطح بالا گرفته تا مدیریّتهای میانی و تا هرجا که حوزه قدرتی وجود دارد.
آفت کار ما این است که از حوزه اقتدار برای سلطه‌جویی، زورگویی و افزون‌طلبی استفاده کنیم؛ این خطر بزرگی است.
همه مراقب باشندکه به دشمنِ نظام اسلامی به هیچ نحو -چه باهمسویی وچه باهمجهتی وچه باموضعگیری وحرف زدن واقدام کردن – کمک نکنند. یکی از موضوعاتی که منافی با تقوا و پرهیزکاری است، همین موضوع است….
……گناهان مسئولان ،علاوه‌ی برگناهان شخصی آحاد مردم، یک سیاهه‌ای ازگناهان است که مخصوص مسئولان است و یکی از آنهاهمین است:«کوتاهی کردن»؛کاری راکه میتوان انجام دادومی بایدانجام داد،انجام ندادن.ازجمله«دست‌درازی به اموال عمومی» جزوگناهان من وشماست؛یعنی من وشما هستیم که میتوانیم مرتکب این گناه بشویم؛اماآحاد مردم نمیتوانند.تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکن است بکند، به‌مراتب بیشترو مضاعف است. «کُند کردن حرکت عمومی کشوربا ایجاد یأس»، یکی دیگر ازگناهان ماست. مردم رامأیوس کنیم، نیروی محرکه رامأیوس کنیم و افق را درچشم آن کسانی که بایستی با شوق و امید جلو بروند، تیره و تار نشان بدهیم؛ این کُند کردن حرکت مردم است؛ این یک گناه بزرگی است.
یکی ازچیزهایی که حرکت کشور را کُندمیکند ، تفرقه، اختلاف و دست به گریبان شدن است؛ این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف، جزو گناهان مخصوص طبقه‌ی ماها مجموعه‌ی مسئولان و سیاستمدارها است.
آن چیزهایی که بخشنامه‌ای است،بخشنامه میکنیم؛ آن چیزهایی که دستوری است،به مسؤولان دستور هم میدهیم؛ اما دستور و بخشنامه ،حل کننده همه چیز نیست .به مسؤولان نصیحت هم میکنیم ،اما این هم کافی نیست .این حقایق باید در جامعه به صورت عرف درآید و مطالبات جامعه را تشکیل دهد.
در نظام جمهوری اسلامی، مردم باید از مسؤولانشان مقابله با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند. باید معیارشان برای پذیرش یک حاکم و یک مسؤولِ بالا و والای نظام، این چیزها باشد : مبارزه با ظلم، کنار نیامدن با ظالم ، تسلیم نشدن در مقابل زورگویی، حفظ حرمت انسان و انسانیّت، سعی در احقاق حق در همه قالبها و شکلها و میدانهایش.
پذیرفته نیست که مأمور عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، مثل بقیه کاسبیها، مسؤولیت خود را یک کاسبی حساب کند. مسؤولیتهای والا در نظام جمهوری اسلامی، کاسبی و سرمایه نیست که انسان برای اداره دنیای خود به دنبال آن برود. مسؤول نظام جمهوری اسلامی حق ندارد به اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگی خود را با آنها بسنجد؛ حق ندارد خود را با نظایر و اشباه خود در حکومتهای طاغوتی بسنجد . آری؛ در دستگاه های طاغوتی ، یک وزیر، یک مدیر کل و یک رئیس، از زندگی های آن‌چنانی برخوردارند؛ ما هم امروز بیاییم و خود را با آنها بسنجیم و بگوییم ما هم وزیر و مدیریم ؟! نه؛ در نظام اسلامی این‌گونه نیست. در نظام اسلامی، این مأموریت ، طعمه نیست ؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است.
مبارزه با فساد، یکی ازپایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین از مردم ملاحظه نکرد؛ حتّی از کسانی که از او توقّع داشتند، ملاحظه نکرد. آن‌جایی که دید فساد وجود دارد، با آن مبارزه کرد.
اگردستگاهی بافاسدومفسدی مقابله کرد ،بازهمان اهرمهای فشاربه حرکت درآیندوجنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت میکنند، بلرزانند. البته نباید دست و پای کسی بلرزد. باید قاطع در این راه حرکت کنند؛ خدا هم کمک می کند و مردم هم پشتیبانی میکنند.
هیچ چیزی مردم رابه قدر این خوشحال نمیکند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حقِ‌ّ عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده‌خواه‌هاومفتخوارها مقابله کند. مجلس و دولت و قوّه قضایّیه هم وظیفه دارند و باید همه آنها در این جهت حرکت کنند وبه راه بیفتند. امروز خوشبختانه انسان اقداماتی را مشاهده میکند؛ لیکن در گوشه و کنار، کسانی که باید همکاری کنند، گاهی کوتاهی میکنند، که امیدواریم این کوتاهی ادامه پیدا نکند..
دوم- مطالبه گری ازعملکرد مسئولین:
مطالبه ی اجرای سیاست های کلی نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی همگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای مطالبه گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:
۱- سیاست های کلی حمل ونقل ومطالبه گری از مسئولین برای رفع کاستی ها وبی توجهی های فراوان در این زمینه.
۲-سیاست ها ی کلی منابع طبیعی وروشنگری واطلاع رسانی به جامعه درمورد عواقب استفاده بی رویه ازاین نعمت بزرگ الهی.
۳-سیاست های کلی معدن ومطالبه گری وروشنگری از عواقب خام فروشی ونارسایی ها ی موجود در این بخش.
۴-سیاست های کلی منابع آب و مطالبه گری از مسئولین برای توجه بیشتر به حفظ منابع وروشنگری ازکوتاهی دراین امر.
۵-سیاست کلی نظام دربخش امنیت اقتصادی ومطالبه از مسئولین برای تأمین امنیت سرمایه مردم .
۶-سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ومطالبات اساسی در این بخش به ویژه در مورد خام فروشی ها و .
۷- سند چشم انداز وهشدار به مسئولین در مورد فرصت های از دست رفته وضرورت اقدامات شایسته در مدت باقیمانده.
۸-مطالبه گری در مورد اصل۴۴به ویژه اجرای سیاست های راهبردی وبسیار مهم نظام درباره بند “ج”اصل ۴۴
۹-پیگیری سیاست های کلی نظام در مورد مبارزه با مواد مخدرو مطالبه گری برای رفع نواقص موجود .
۱۰-مطالبه گری در مورد اصلاح نظام اداری .
۱۱- مطالبه گری در مورد اصلاح الگوی مصر ف وروشنگری در موردمصادیق اشرافی گری به ویژه در بین مسئولین.
۱۲- مطالبه گری اجرای سیاست های کلی نظام در بخش های ۹ گانه ی مسکن.
۱۳- مطالبه گری درمورد اجرای سیاست کلی نظام در بخش های ۱۳گانه ی پدافند غیر عامل.
۱۴- روشنگری و مطالبه گری ازتفکر ضد ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساز ماندهی امور ایثارگران .
۱۵-مطالبه گری از بی توجهی در باره ی امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات وارتباطات.
۱۶- پیگیری ومطالبه گری از مسئولانی که در تشویق امر سرمایه گذاری کوتاهی می کنند.
۱۷- مطالبه گری اجرای سیاست های کلی نظام دربخش های ۱۱گانه ی شهر سازی.
۱۸- پیگیری اجرای سیاست های کلی و بسیار مهم اشتغال ، در بر نا مه ششم توسعه.
۱۹-مطالبه گری از کم کاری درحوزه ی تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی .
۲۰- مطالبه گری از کوتاهی اجرای سیاست های کلی نظام درایجاد تحول در آموزش وپرورش.
۲۱- مطالبه گری در مورد اجرای سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی.
۲۲- مطالبه گری از اجرای سیاست های کلی نظام درامر بهداشت ودر مان .
۲۳-مطالبه گری از اجرای سیاست های کلی نظام درامرتکثیر جمعیت و عبور از تفکر تک فرزندی.
۲۴-مطالبه گری در مورد اجرای سیاست کلی نظام در بخش علم وفناوری.
۲۵-مطالبه گری و پیگیری بی چون وچرا از دولت ، برای اجرایی نمودن برنامه ششم توسعه.
۲۶-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی نظام درباره ی محیط زیست.
۲۷-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی بسیار مهم نظام درباره ی خانواده.
۲۸-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی نظام درباره ی موضوع بسیار مهم انتخابات.
۲۹- مطالبه گری در مورد سرنوشت حقوق های نجومی
۳۰-مطالبه گری در موردعدم اجرای ۳۰۶راهکار اجرایی عفاف وحجاب( مجموع وظایف ۲۶ دستگاه دولتی در امر حجاب ،مصوبه سال۱۳۸۴شورای عالی انقلاب فرهنگی)وسایرقوانین و مقررات مرتبط باعفاف و حجاب واخلاق و عفت عمومی .
۳۱-مطالبه گری درموردفتنه۸۸:ادعای ماعلیه فتنه گران اینست که شمابافتنه ۸۸خسارت عظیمی برکشورواردنمودیدو فرصتهای بسیاری راازبین بردیدوبانشان دادن چراغ سبزبه دشمنان موجب شدیدفشارها،تهدیدهاوتحریم هاعلیه جمهوری اسلامی بیشتر شود
۳۲-مطالبه گری ازتحقق شروط رهبری درموردبرجام
۳۳-مطالبه گری ازشورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تعلل در انجام وظیفه در خصوص اعتلای فرهنگ،سلامت محیط اخلاقی،سلامت محیط خانوادگی و . . . وبویژه سند۲۰۳۰وموارد مشابه.
۳۴-مطالبه گری از شورای عالی فضای مجازی به دلیل تعلل در انجام وظیفه از جمله : پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و تبدیل تهدید های آن به فرصت و سایر موارد مشابه ازقبیل: راه اندازی نشدن شبکه ملی اطلاعات
۳۵- مطالبه گری در مورد بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر
۳۶-مطالبه گری درمورد محقق نشدن انتظارات مردم و رهبری درخصوص هیئت حقیقت یاب مرتبط با شهدای مناو مدیریت اداره حرمین شریفین
۳۷-مطالبه گری از کوتاهی های صورت گرفته در امر آگاه نمودن دانش آموزان ودانشجویان نسبت به جنایات آمریکاوعوامل بیگانه قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی درایران و بی توجهی نسبت به بصیرت افزایی ودرج اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی.
۳۸- مطالبه گری ازمسئولین ذی ربط درخصوص انحصاری بودن زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور.
۳۹- مطالبه گری در مورد اجرای قانون مبارزه با قاچا ق کالا وارز مصوب مجلس شورای اسلامی.
۴۰- مطالبه گری در مورد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری.
۴۱- مطالبه گری در موردملزم نمودن مسئولین به رعایت اصل اساسی صدای واحد قوی درمسائل مهم بین الملل.
۴۲-مطالبه گری ازاقدامات صورت گرفته درمورد جذابیتهای شخصیت وشعارهاواصول امام خمینی(ره)بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران.
۴۳-مطالبه گری ازغفلت نکردن از قدرت بسیج کنندگی انقلاب و جبران عقب ماندگی های عدالت اجتماعی و برخی از مبانی اصول اسلامی
۴۴-مطالبه گری در مورد جلوگیری از نفوذدشمن دردستگاه های حاکمیتی و تصمیم ساز – ما با پدیده ی نفوذ در کشورمواجه هستیم نفوذ سیاسی ، نفوذ فرهنگی ، نفوذ مالی ، نفوذ اجتماعی ، نفوذ اقتصادی اینهاست که فساد را در کشور عادی سازی می کند بحث یک نفر،ده نفر،صدنفرو هزار نفرنیست، بعنوان مثال : اگرفقط همین تعداد اشتباه می کردند و فساد اقتصادی داشتند با آنها برخوردمی گردید ومسئله تمام می شد.مشکل تفکری است که درحال شکل گیری است.یکی چندین برابر بقیه حقوق می گیرد؛ وقتی اعتراض می کنیم می گوید این حق من است .این تفکر خطرناک است ،انحراف از ارزشها، خطری جدی وتهدید ی بزرگ برای نظام اسلامی ا ست.
۴۵-حمایت مردمی از صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران ،به منظورتقویت روحیه مطالبه گری ونظارت عمومی
۴۶-حمایت مردمی ازنیروی انتظامی به منظورارتقاءروحیه ی کارکنان وفرماندهان ناجادربرخوردبا ناهنجاری های اجتماعی و تامین امنیت اخلاقی
۴۷-حمایت مردمی از سران سه قوه نظام، برای ارتقاءروحیه انقلابی گری درمواجه با ناملایمات وغلبه برمشکلات وحفظ ارزش های اسلامی ودستاوردهای انقلاب
۴۸-حمایت مردمی ازائمه محترم جمعه وجماعت ،ونمایندگان محترم ولی فقیه ومدیران ارزشی و. . . . در استانها
۴۹- مطالبه گری از مجلس و دولت بمنظوحفظ ارزش ها از جمله : حفظ استقلال مجلس و پرهیز از دولتی شدن آن ونهادینه نمودن امر نظارت برعملکرد دولت هاوروشنگری و جلب اعتمادعمومی
۵۰-مطالبه گری ازصدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران برای حضوربه موقع درصحنه ودفاع از ارزشهای دینی وتقویت وارتقای ماندگاری نظام با سلامت فکری وروحیه ی جهادی.
۵۱-پیگیری تفکرایجادیک شبکه گسترده ومتحدازنیروهای مردمی-ولایتمداروانقلابی برای حفظ نظام وتقویت انقلاب اسلامی وارزشهای حاکم برآن.
۵۲ – پیگیری اجرای قانون حما یت ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرمصوب سا ل ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی که درحوزه ی امربه معروف ونهی ازمنکردولت به مردم به صورت مشروح به آن پرداخته می شود.
۳-۲ – حوزه ی امربه معروف ونهی ازمنکردولت به مردم:
ازمهم‌ترین وظایف مسئولین درقبال مردم،اهتمام جدی به امورفرهنگیِ جامعه وآموزش مسائل دینی به جوانان وعموم مسلمانان می‌باشد تا زمینه‌ی رشد فکری و اخلاقی در میان مردم هر چه بیشتر فراهم گردد.
مولی موتقیان حضرت علی علیه السلام درخطبه ۳۴ نهج البلاغه ،درخطاب به مردم شام، یکی از وظایف حاکم اسلامی را همین موضوع بیان کرده اند و می‌فرمایند: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ … تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا»
«اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقّى واجب شده است. حق شما بر من، آن است که … شما را آموزش دهم تا بى‌سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید….».
مصداق بارزاین حوزه؛قانون حمایت ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرمی باشداین قانون مشتمل بر۲۴ماده و۱۹ تبصره درجلسه ی علنی روزیک شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی تصویب شدودرتاریخ ۲/۲/۱۳۹۴به تاییدشورای نگهبان رسیدودولتمردان رانسبت به زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحادمردم ودستگاه های اداری ورسانه های عمومی درایجادشرایط اقامه فریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکروبالابردن سطح آگاهی های عمومی دراین خصوص راازطریق آموزش واطلاع رسانی؛حمایت های قضایی ازآمرین به معروف وناهیان ازمنکر ملزم نموده است
نکته :
به دلیل بی انگیزه بودن برخی مسئولین و تعلل وکوتاهی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر نظارت بر قانون؛ ستادهای امربه معروف ونهی ازمنکر استان هابعضادر حال تعطیل شدن است.یا اینکه اعضای این ستاد ها حرف شنوی لازم را از رؤسای ستاد(ائمه جمعه) ندارند به عنوان مثال : ائمه ی محترم جمعه مشهد و اصفهان به صورت رسمی در خطبه های نمازجمعه اعلام کردند:ای مردم : ما برابر قانون رئیس امر به معروف و نهی ازمنکر استان هستیم ؛لیکن مسئولین ازما حرف شنوی ندارند؛ خودتان واردمیدان شوید!!!.
درجایی که مسئولین کم کاری میکنند ؛ یا آنجایی که اقدام شایسته ای ارائه می دهند ؛ منکرها و معروف های حوزه ی امر به معروف ونهی ازمنکر “دولت به مردم ” نمایان می گردد و مثال فوق الذکراز مصادیق کم کاریها می باشد؛ که: مجمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکرمصمم است با نصب العین قراردادن اوامر مقام معظم رهبری و با پیگیری قانون فوق وبامطالبه گری ازمسئولین جهت راه اندازی ستاد های امربه معروف ونهی از منکر(درسراسرکشور)وبا پرهیز از اقدامات حاشیه ای وکم اهمیت ، به مسائل ریشه ای واساسی انقلاب بپردازدو برای رسیدن به اهداف فوق الذکر، تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون معطوف دارد.
مامعتقدیم چنانچه امربه معروف ونهی ازمنکرمردم به مردم ومردم به دولت برابرآنچه در این گزارش آمده عمل شودماحصل آن رویش مدیران کارآمد؛ انقلابی وبا تقواخواهدبودکه چنین مدیرانی خود مظهرپاکی وگسترش معروف ها درجامعه خواهندبود
۴-تجزیه وتحلیل:
الف-امروزجبهه ی بزرگی ازدشمنان خبیث درمقابل نظام اسلامی قراردارندکه هدف همه آنهانابودی یاازدرون تهی کردن
جمهوری اسلامی است. ؛ لذا، درچنین شرایطی ، بالاترین معروف حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن مراقبت ازنعمتهای الهی مانند:«نعمت ولایت ورهبری» ،« نعمت جمهوری اسلامی»، «نعمت علماءودانشمندان متعهددینی»،«نعمت قوه‌ی قضائیه وتوانایی‌های آن» ؛ «نعمت نیروهای مسلح و اقتدارآن» ؛ «نعمت جوانان »و «نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام وانقلاب اسلامی»، از جمله نعمت‌های بزرگ پروردگارهستند وهمه بایدمراقبت کنندکه این نعمت‌ها تضییع نشودوازآن‌ها استفاده‌ی حداکثری برای رسیدن به جامعه اسلامی(جامعه الگو)بعمل آید؛ لذا،این مهم به دست مدیران لایق ، متدین، انقلابی ،پرتحرک وکار آمدوهمچنین با ارتقای حضور سازمان یافته ترمردم به ویژه جوانان عزیزحاصل می شود ودراین راستا،آحاد مردم می بایستی به مسئولیت شرعی،انقلابی، سیاسی و واجب حتمی خود یعنی امربه معروف ونهی ازمنکرعمل نمایند و با تیزهوشی رفتار مسئولان ،دولتمردان ، برگزیدگان وکسانی راکه درجامعه اثرگذارهستند زیر نظر داشته باشند، زیرا در نظام اسلامی باید احکام و سبک زندگی اسلامی پیاده شود و فرهنگ جامعه درهمه ی ابعاد، منطبق برآموزه های قرآنی باشد.

ب-رونداجرای فریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکردرکشوربدلیل پرداختن برخی از دست اندرکاران به مسائل زیرنصاب اهمیت واقدامات روبنایی باعث ایجاد جو امربه معروف هراسی درجامعه وسرخوردگی نیروهای حزب الهی گردیده است. ؛لذا،براین اساس جمعی از سربازان ولایت بانگرش به برطرف کردن موانع ذیل اقدام به تشکیل مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکرنموده اند:
پرداختن به فروع ( و توجه بیش از حد به امورکم اهمیت) – کم اعتنایی به عدالت- نفوذ افکار و اندیشه های انحرافی -رخنه و نفوذ فرصت طلبان در دستگاه های تصمیم ساز- پیروی ازتمایلات نفسانی و گرایش به زندگی اشرافی- بر مسند رسیدن راحت طلبان-ایجاد تفرقه و اختلاف- فراموش شدن هدف- دور شدن از ولایت فقیه- تضعیف ارزش ها و نهادهای انقلابی- نفوذدردستگاه های اجرایی-شبیخون وتهاجم فرهنگی-بحران های سیاسی- نفوذ اندیشه هاى بیگانه-تغییر جهت دادن اندیشه ها-تجددگرایى افراطى-جدایى حوزه ودانشگاه- بوروکراسى مفرط وفساد ادارى و اجتماعى دراین خصوص
حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند: همانا فلسفه نابودى رژیم هاى پیشین این بود که حق مردم را ندادند تا آن را به رشوت خریدند، و راه باطلشان بردند و آنان پیرو آن گشتند.- دنیاطلبى و اشتغال به زینت هاى دنیوى بالأخص بین اقشار انقلابى-حاکم شدن روحیه ریا و تملق به جاى اخلاص و ایثار و دگرگونى مجدد ارزش هاى جامعه و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش و نابرابرى اجتماعى-اشاعه فحشا وفساد و ارتشا-تأثیرپذیرى از جنگ روانى و تهاجم فرهنگى و تبلیغاتى دشمن ورجعت تدریجى به ارزش هاى فرهنگى رژیم پیشین- بحران هویت اجتماعى بالأخص بین نوجوانان و جوانان نسل دوم و سوم انقلاب وگرایش به الگوهاى غرب-فرارمغزها-تباه نمودن اصول اساسى، فریب کارى،مقدم داشتن فرومایگان ومؤخر داشتن فرزانگان-ناتمام گذاشتن آرمانهاى نهضت- ابهام طرح هاى آینده- تفرقه و درگیرشدن در گرداب اختلافات داخلى و استفاده نکردن از نیروهاى بالقوه مردم- شفاف نبودن مواضع گروهها، افراد و جناحها در سطح جامعه- بى تفاوتى مردم نسبت به سرنوشت کشور و اصالت یافتن منافع شخصى و غیرسیاسى شدن دانشگاهها- ایجاد تردید در آرمان هاى انقلاب وبه فراموشى سپردن یاتضعیف شعار استقلال و آزادى- در خطر قرارگرفتن امنیت مظلومین- جدى نگرفتن تخصص در امر حکومت و سیاست- تبذیر و هزینه هاى زیان بار اقتصادى- وابستگى اقتصادى به قدرت هاى بیگانه- عدم وجود فرهنگ کار و انضباط اجتماعى و گرایش به احتکار، دلالى، گران فروشى، قاچاق و سایر شغل هاى کاذب- رانت گرایى- افزایش فاصله طبقاتى، پیدایش ثروت هاى بادآورده و بى توجهى به مستضعفان و عنایت به ثروتمند.
ج- کلیه ی اقدامات مذکور؛باانگیزه ارتقاءسطح ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشدکه امیداست مجمع رهروان مربه معروف ونهی ازمنکردر این آزمون بزرگ الهی موفق گردد.
د-مجمع معتقداست که ارزشمندترین معروف برای مسئولین، اطاعت از رهبری وخدمت به مردم در چارچوب قانون و با حقوق متعارف و پرهیز از اشرافی گری و قدرت طلبی و مقابله با فساد اداری است.وپسندیده ترین معروف برای مردم حمایت از رهبری باتشکیل لشکرمطالبه گری ونظارت برعملکرد و امرو نهی مسئولین و پاسداری ازارزشهاومطالبه ی آرمانها وآرزوهای انقلاب اسلامی می باشدکه مؤثرترین راه رسیدن به موارد فوق الذکررا اجرای قانون امربه معروف ونهی ازمنکرمصوب مجلس شورای اسلامی می داند
۵-خلاصه و نتیجه گیری:
حضرت علی علیه السلام :کسی که به وقت یاری”رهبرش”درخواب باشد، زیرلگد دشمنش بیدارمی شود.
بی تردید در جامعه ای که بستر اجرای فریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکرفراهم گرددومردم به وظیفه ی خویش عمل نمایندمشمول این سخن امیرالمومنین علیه السلام نخواهندشد
لذا؛مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرمصمم است که باتشکیل لشگرمطالبه گری زمینه ی اجرای اوامررهبرمعظم انقلاب ازجمله اجرای اوامرمورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶و۷/۳/۱۳۹۷ معظم له را فراهم نماید .
متن اوامر معظم له(۱۷/۱۲/۱۳۹۶ ) :
:شارع مقدّس برحکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی درجامعه بشودحکومت اسلامی موظّف است درمقابل حرام بایستد،درمقابل گناه بایستدآن کاری که درملأ انجام میگیرددرخیابان انجام می گیرد، یک کار عمومی است ، یک کار اجتماعی است ،یک تعلیم عمومی است این [خطا] برای حکومتی که به نام اسلام برسرِکار آمده است تکلیف ایجاد میکند.
حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشورانجام بگیرد.
حالا یک نفریک غلطی برای خودش میکند،[به]کنار،آن بین خودش و خدا است؛ امّا آنچه در مقابل چشم مردم است، درمحیط جامعه است، حکومت اسلامی – مثل حکومت امیرالمؤمنین ، مثل حکومت پیغمبر-وظیفه دارد در مقابل آن بایستد . متن اوامرمعظم له (۷/۳/۱۳۹۷ ) :
آنچه من برآن تأکید میکنم، این است که ما امروز درجامعه‌مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها را مدام تکرارکنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کارکنیم،مدام مطالبه کنیم این مطالبه‌گری خیلی چیزخوبی است. مطالبه‌گریِ آرمانها ازآن چیزهایی است که ازآن نبایددست برداشت.اگرچنانچه این حجم عظیم ووسیع تهاجم به افکارعمومی ازسوی ضدّ انقلاب بااین مطالبه‌گری‌ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کردیادآوری آرمانها، مطرح کردن آرمانها، خواستن آرمانها‌، طلبکاری نسبت به تحقّق این آرمانها یک سدّی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی -که متأسّفانه روی فضا های نخبگانی هم دارند کار می کنند- و فضا های مدیریّتی ؛ که در مواردی هم متأسّفانه بی‌تأثیر نبوده . اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقلابی لازم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمانها.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

  • نویسنده : hamideh314
  • 25 مهر 1397
  • بازدید : 272


نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *